jogi nyilatkozat

jogi nyilatkozat

A weboldal használata előtt kérem, olvassa el figyelmesen ezt a jogi nyilatkozatot. Ez a nyilatkozat szabályozza a weboldal és a rajta szereplő valamennyi dokumentum, szöveg, kép és egyéb anyag Felhasználó általi használatát.

A weboldal használatának megkezdésével valamennyi Felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott feltételeket és szabályokat.

A weboldal tulajdonosa és üzemeltetője:

Vállalkozás neve: Varga Luca egyéni vállalkozó

Székhely: 1025 Budapest, Nagybányai út 12/b

Adószám: 66456591-1-41

Elérhetőségi adatok:

E-mail: info@lucavarga.hu

Honlap: www.lucavarga.hu

Általános információk:

Jelen weboldal kizárólag Magyarországon élő személyek részére készült, így a szolgáltatásokra vonatkozó valamennyi információ kizárólag erre az országra vonatkozik.

A weboldal megnyitásával az oldal Felhasználója elfogadja, hogy a jelen Jogi Nyilatkozat kötelezi őt. Amennyiben nem ért egyet a Jogi Nyilatkozatban foglaltakkal kérem, ne használja a weboldalt.

Szellemi tulajdonjogok:

Valamennyi szellemi tulajdonjog, beleértve, de nem kizárólagossággal a weboldalon szereplő valamennyi szöveg, illusztráció, kép, fotó, ötlet, módszer, tematika és egyéb anyag szerzői jogait, a weboldal tulajdonosának tulajdonát képezi.

A weboldalon szereplő információkat valamennyi szöveget, illusztrációt, képet, fotót, ötletet, módszert és tematikát szigorúan tilos az oldal látogatójának a weboldal tulajdonosának írásos jóváhagyása nélkül kereskedelmi célokra használni, módosítani vagy belefoglalni azt bármilyen más műbe (például nyomtatott dokumentumba, blogba, közösségi média bejegyzésbe, harmadik fél weboldalába).

Weboldal tartalma:

A jelen weboldal tartalmát a weboldal tulajdonosa a lehető legkörültekintőbben állította össze. 

A weboldalon található információk kizárólag tájékoztatásul szolgálnak, semmilyen körülmények között sem minősülnek tanácsadásnak, vagy ajánlásnak, azok nem szolgálhatnak semmilyen döntés, vagy intézkedés alapjául.

A weboldal tulajdonosa nem garantálja a weboldal tartalmának helyességét, naprakészségét és teljességét, nem garantálja továbbá a weboldal megszakítás- és hibamentes működését.

A weboldal tulajdonosa igyekszik biztosítani, hogy a weboldal folyamatosan elérhető legyen, de nem vállal felelősséget azért, ha a weboldal bármikor, bármilyen időtartamra mégis elérhetetlenné válik.

A weboldalhoz való hozzáférés felfüggeszthető értesítés nélkül, rendszerhiba, karbantartás vagy javítás miatt, illetve a weboldal tulajdonos ellenőrzési körén kívül eső okokból.

Látogatói adatok

A weboldal tulajdonos Adatkezelési Tájékoztatójának hatálya alá tartozó, személyes adatok kivételével a Felhasználó által a weboldalra küldött vagy ott közzétett minden anyag nem bizalmas adatnak minősül, annak tulajdonjogáról a Felhasználó lemond. A weboldal tulajdonosát semmiféle kötelezettség nem terheli ezen anyagokkal kapcsolatban. A weboldal tulajdonosa ezen anyagokat és információkat, képeket, hangokat, szöveget és az ott megjelent egyéb adatokat bármilyen célra szabadon használhatja, másolhatja, teheti közzé és  terjesztheti.

Jogi következmények:

A jelen Jogi Nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén a weboldal tulajdonosa haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a felhasználási engedély nélküli felhasználás esetén a weboldal tulajdonosát kötbér illeti meg. A kötbér összege alkalmanként 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, mely összegről a weboldal tulajdonosa jogosult számlát kiállítani a jogosulatlan Felhasználó részére. Felhasználó ennek tudatában böngészi a weboldalt.

A weboldal tulajdonosa fenntartja a jogot a jelen Jogi Nyilatkozat előzetes értesítés nélküli módosítására és megváltoztatására.

Jelen Jogi Nyilatkozatra és a weboldal használatára Magyarország jogrendje vonatkozik.